top of page

Privacy Statement

Leerlinq is onderdeel van Get There. Get There is een besloten vennootschap onder Nederlands recht gevestigd te Zernikelaan 14, 9351 VA Leek.  

Bij het bezoeken van onze website www.leerlinq.nu worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement biedt informatie over uw persoonsgegevens die Leerlinq verzamelt en de wijze waarop Leerlinq uw persoonsgegevens verwerkt. 

Privacy Statement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?  

Leerlinq is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via de website van Leerlinq worden ingevoerd of door de website van Leerlinq worden gebruikt.  

 

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?  

 a. Om op uw verzoeken te antwoorden en om u te informeren  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u ons contactformulier invult. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.  

 b. Voor het technisch en functioneel beheer van de website  

Om u een optimale gebruikservaring te bieden is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek verwerken. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming via de cookie policy en op basis van het gerechtvaardigd belang van Leerlinq om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.  

 

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstvoering, uitvoeren van een overeenkomst of indien de wet of een rechterlijke uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik van derden, zal Leerlinq overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Get There.  

  

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?  

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Leerlinq cq Get There gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Leerlinq cq Get There maatregelen genomen om alleen de noodzakelijke personen toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast heeft Get There een eigen informatiebeveiligingsbeleid.  

  

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?  

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.  

  

6. Links naar andere websites of sociale media?  

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar Leerlinq cq Get There wordt verwezen. Leerlinq is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch het privacy beleid, noch de cookie verklaring van Leerlinq zijn op websites van anderen en op social media van toepassing.  

  

7. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?  

U als betrokkene heeft het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens die Leerlinq verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.  

Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten kunt u toezenden naar de afdeling Marketing en Communicatie, e-mailadres: info@leerlinq.nu. Vragen of opmerkingen over het Leerlinq beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd.  

Ingeval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).  

 

8. Wijzigingen privacy statement  

Dit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website, andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd.  

Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren.  

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds Mei 2018.  

  

9. Contactgegevens  

Vragen met betrekking tot ons privacy statement kunt u richten aan de afdeling PR en Externe Communicatie. Het email adres is: info@leerlinq.nu   

bottom of page